Unia Europejska
PL EN

Projekt nr 2

Strona główna » U E » Projekt nr 2

wielkość tekstu: A | A | A

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu działalności

i zmianę procesu wytwarzania”

 

Wartość całkowita projektu: 650 606,00 PLN

Wartość dofinansowania: 311 439,57 PLN

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl