Unia Europejska
PL EN

Zakres badań

Strona główna » Dywizje » Laboratorium » Zakres badań

wielkość tekstu: A | A | A

Oferta Badań Laboratoryjnych Tworzyw Sztucznych w DRP Group

Właściwości Reologiczne
Opis właściwości
Metoda
MFR
ISO 1133
MVR
ISO 1133
Właściwości Mechaniczne
Opis właściwości
Metoda
Naprężenie rozciągające na granicy plastyczności σy
PN EN ISO 527
Wydłużenie do zerwania ε
PN EN ISO 527
Naprężenie przy zerwaniu σb
PN EN ISO 527
Naprężenie zginające σz
PN EN ISO 178
Moduł Younga Et
PN EN ISO 527
Współczynnik Poissona µ
PN EN ISO 527
Właściwości Udarnościowe
Opis właściwości
Metoda
Charpy z karbem
PN-EN ISO 179
Charpy bez karbu
PN-EN ISO 179
Izod z karbem
PN-EN ISO 180
Izod bez karbu
PN-EN ISO 180
Właściwości Fizyczne
Opis właściwości
Metoda
Gęstość
PN-EN ISO 1183-1
Popioły
PN-EN ISO 3451
Palność
UL 94
Twardość Shore'a A i D
PN-EN ISO 868
Kolor
CIE L* a*b*

 

Oferta Badań Laboratoryjnych Tworzyw Sztucznych typu PET w DRP Group

Właściwości Chemiczne
Opis właściwości
Metoda
zanieczyszczenia PVC
 
 
Metoda wew
 
zanieczyszczenia PP,PE
zanieczyszczenia metal
zanieczyszczenia celuloza
zanieczyszczenia klej
zanieczyszczenia pył
zanieczyszczenia inne
Czas żelowania
Metoda wew.
Właściwości Fizyczne
Opis właściwości
Metoda
Wilgotność
Metoda wew.
Kolor
RAL
pH
Metoda wew.
Gęstość nasypowa
PN-EN 1097-3
Zawartość tworzyw ulegających rozkładowi podczas glikolizy, a nie będących PET
Metoda wew.